مداحی

کسب و کار

معرفی محبوب ترین و بهترین میکروفون برای مداحی و هیئت

رودکسو
  ویژگی های اصلی میکروفون برای مداحی قبل از شروع معرفی و بررسی بهترین ها، ویژگی هایی که یک میکروفون مناسب برای مداحی باید داشته...