برچسب: مدیرعامل آب منطقه ای گلستان

آخرین اخبار اقتصادی

الگوی مصرف آب در کشاورزی نیازمند تغییر است

رودکسو
به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری، عصر دوشنبه، در نشست با کارشناسان حوزه آب، با تاکید بر این که برای کاهش اثرات سوء کمبود آب...