مرکز پخش سفره متری

کسب و کار

آرمانی پخش عمده سفره متری

رودکسو
سفره متری، یکی از ملزومات روزمره در خانه‌های ایرانی، تاریخچه‌ای طولانی و تحولی قابل توجه دارد. از دورانی که زیراندازهای حصیری و پارچه‌ای نقش سفره را...