برچسب: مرگ 239 حاجي در حج تمتع امسال/ سعودي ها دربارۀ آمار حجاج متوفي دروغ مي گويند + سند