برچسب: مسابقات آمادگی جسمانی

آخرین اخبار

قهرمانی دختران شیرازی در مسابقات آمادگی جسمانی جشنواره ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسلامی

رودکسو
تیم آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس قهرمانی این رشته را در جشنواره ورزش همگانی دانشجویان دانشگاه آزاد کشور از آن خود کردند....