برچسب: معاون دوم رئیس جمهور: تجلیل از بامیان، تجلیل از تاریخ، فرهنگ و تمدن کهن افغانستان است

افغانستان

«دانش» نماینده افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل

رودکسو
  پیام آفتاب: «محمد سرور دانش»، معاون دوم ریاست جمهوری به نمایندگی از شرف غنی در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. تاریخ انتشار...