برچسب: مقام کشوری

ورزش های رزمی ورزشی

البرزی مقام اول مسابقات کشوری کاراته را کسب کرد

رودکسو
کد خبر: ۸۱۹۷۰۹۵۱ (۵۱۸۴۶۶۵) | تاریخ خبر: ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ | ساعت: ۹:۷| ‘; $.ajax({ type: “Post”, url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”, data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘”...