برچسب: مقیمی:در اوج ناامنی همسایه ها ایران،ما بهتریبن شرایط امنیتی را داریم

۱۰ شغلی که نیاز به مدرک تحصیلی ندارند

رودکسو
به گزارش ۹صبح، در دنیای کسب و کار شغل هایی وجود دارد که برای استخدام شدن در آن شغل نیاز به مدرک تحصیلی نیست و ...