برچسب: ممنوعيت تظاهرات در پايتخت زيمبابوه به مدت يک ماه