برچسب: منطقه ازاد کیش

توپ و تور ورزشی

قطر قهرمان تور جهانی والیبال ساحلی در کیش شد

رودکسو
کد خبر: ۸۱۹۷۰۵۸۱ (۵۱۸۴۰۹۸) | تاریخ خبر: ۳۰/۱۱/۱۳۹۴ | ساعت: ۱۷:۲۰| ‘; $.ajax({ type: “Post”, url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”, data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘”...
توپ و تور ورزشی

ابراز رضایت ازبرگزاری تورجهانی والیبال ساحلی حاصل کارجمعی بود

رودکسو
کد خبر: ۸۱۹۷۰۶۲۳ (۵۱۸۴۱۳۵) | تاریخ خبر: ۳۰/۱۱/۱۳۹۴ | ساعت: ۱۸:۱۰| ‘; $.ajax({ type: “Post”, url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”, data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘”...
توپ و تور ورزشی

ابراز رضایت از برگزاری تورجهانی والیبال ساحلی حاصل کار جمعی بود

رودکسو
کد خبر: ۸۱۹۷۰۶۳۲ (۵۱۸۴۱۱۶) | تاریخ خبر: ۳۰/۱۱/۱۳۹۴ | ساعت: ۱۸:۲۰| ‘; $.ajax({ type: “Post”, url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”, data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘”...
توپ و تور ورزشی

عذرخواهی ملی پوشان الف والیبال ساحلی از مردم ایران

رودکسو
کد خبر: ۸۱۹۶۹۴۰۰ (۵۱۸۲۴۶۶) | تاریخ خبر: ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ | ساعت: ۱۳:۴۹| ‘; $.ajax({ type: “Post”, url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”, data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘”...
ورزشهای راکتی ورزشی

داورزنی: از تیم های ملی انتظار سکو نداشتیم

رودکسو
کد خبر: ۸۱۹۶۹۶۴۳ (۵۱۸۲۷۸۴) | تاریخ خبر: ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ | ساعت: ۱۶:۴۶| ‘; $.ajax({ type: “Post”, url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”, data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘”...
توپ و تور ورزشی

شرکت کنندگان در تورجهانی والیبال ساحلی سفیران خوبی برای معرفی ظرفیت های کیش هستند

رودکسو
کد خبر: ۸۱۹۶۵۱۵۰ (۵۱۷۶۰۳۶) | تاریخ خبر: ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ | ساعت: ۱۶:۵۵| ‘; $.ajax({ type: “Post”, url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”, data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘”...
توپ و تور ورزشی

ناکامی نمایندگان ایران در تور جهانی والیبال ساحلی کیش

رودکسو
کد خبر: ۸۱۹۶۵۱۶۶ (۵۱۷۶۱۱۵) | تاریخ خبر: ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ | ساعت: ۱۷:۲| ‘; $.ajax({ type: “Post”, url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”, data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘”...
توپ و تور ورزشی

شرکت کنندگان در تور جهانی والیبال ساحلی سفیرانی خوبی برای معرفی ظرفیت های کیش هستند

رودکسو
کد خبر: ۸۱۹۶۵۱۷۳ (۵۱۷۵۵۶۴) | تاریخ خبر: ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ | ساعت: ۱۷:۶| ‘; $.ajax({ type: “Post”, url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”, data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘”...
توپ و تور ورزشی

تور جهانی والیبال ساحلی کیش/ چهره هشت تیم صعود کننده مشخص شد

رودکسو
کد خبر: ۸۱۹۶۵۲۹۳ (۵۱۷۶۲۷۷) | تاریخ خبر: ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ | ساعت: ۱۸:۲۵| ‘; $.ajax({ type: “Post”, url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”, data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘”...
ورزشهای راکتی ورزشی

ایران فاتح رقابت های تنیس جونیور شد

رودکسو
کد خبر: ۸۱۹۶۲۶۹۸ (۵۱۷۲۲۴۱) | تاریخ خبر: ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ | ساعت: ۱۰:۱۶| ‘; $.ajax({ type: “Post”, url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”, data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘”...