مهاجرت به کانادا

کسب و کار

خرید شرکت و بیزنس در کانادا

رودکسو
خرید بیزینس در کانادا یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری در این کشور است. شهروندان کانادایی و یا غیر کانادایی می‌توانند در این کشور بیزینس خریداری کنند و از بازار...
کسب و کار

چرا ویزای تحصیلی، کاری یا توریستی کانادا رد می‌شود؟

رودکسو
کانادا به عنوان یکی از کشورهایی با سطح زندگی بالا و فرصت‌های اقتصادی و تحصیلی فراوان، مقصد بسیاری از افرادی است که به دنبال تحصیل،...
کسب و کار

مهاجرت به کانادا با ویزای استارتاپ کانادا |کارآفرینی

رودکسو
 آمار مهاجرت ایرانیان که هر ساله توسط رصدخانه مهاجرت منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که کشور کانادا پس از آمریکا مقصد محبوب ایرانی‌ها برای مهاجرت است. کاهش امیدواری...
کسب و کار

راه هوشمندانه مهاجرت؛ اخذ ویزای سرمایه گذاری کانادا

رودکسو
برای مهاجرت به کانادا روش‌های مختلفی وجود دارد؛ مثل مهاجرت تحصیلی، مهاجرت کاری، مهاجرت ازطریق اسپانسرشیپ خانوادگی، مهاجرت ازطریق ازدواج، مهاجرت ازطریق برنامه‌های استانی و...