مهاجرت کارآفرینان

کسب و کار

مهاجرت به کانادا با ویزای استارتاپ کانادا |کارآفرینی

رودکسو
 آمار مهاجرت ایرانیان که هر ساله توسط رصدخانه مهاجرت منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که کشور کانادا پس از آمریکا مقصد محبوب ایرانی‌ها برای مهاجرت است. کاهش امیدواری...