مهاجرت

کسب و کار

خرید شرکت و بیزنس در کانادا

رودکسو
خرید بیزینس در کانادا یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری در این کشور است. شهروندان کانادایی و یا غیر کانادایی می‌توانند در این کشور بیزینس خریداری کنند و از بازار...
کسب و کار

بهترین ایده های استارتاپی کدامند؟

رودکسو
ویزای استارتاپ یکی از بهترین روش‌های مهاجرت است و برای این کار باید بهترین ایده ‌های استارتاپی را ارائه کرد. داشتن ایده‌های استارتاپی بدون اثبات اجرایی بودن...
کسب و کار

هزینه های مهاجرت تحصیلی شامل چه مواردی است؟

رودکسو
یکی از مهم‌ترین کارها قبل از شروع مهاجرت، توجه به هزینه‌ها و در نظر گرفتن جزئیات مخارج است. یادتان باشد که مسیر مهاجرت طولانی و...
کسب و کار

مهاجرت به کانادا با ویزای استارتاپ کانادا |کارآفرینی

رودکسو
 آمار مهاجرت ایرانیان که هر ساله توسط رصدخانه مهاجرت منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که کشور کانادا پس از آمریکا مقصد محبوب ایرانی‌ها برای مهاجرت است. کاهش امیدواری...
کسب و کار

راه هوشمندانه مهاجرت؛ اخذ ویزای سرمایه گذاری کانادا

رودکسو
برای مهاجرت به کانادا روش‌های مختلفی وجود دارد؛ مثل مهاجرت تحصیلی، مهاجرت کاری، مهاجرت ازطریق اسپانسرشیپ خانوادگی، مهاجرت ازطریق ازدواج، مهاجرت ازطریق برنامه‌های استانی و...