برچسب: موافقت رهبر انقلاب با عفو يا تخفيف مجازات تعدادي از محکومان