برچسب: مولکولی

پزشکی و سلامت

ضرورت راه اندازی کلینیک های چند تخصصی برای درمان سارکوم

رودکسو
رئیس پژوهشکده جهاد دانشگاهی سرطان سینه بر اهمیت نظام چند تخصصی در تشخیص و درمان بیماری سارکوم تاکید کرد. به گزارش حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی...