موکت

کسب و کار

معرفی جامع پالاز موکت در مدل های جدید

رودکسو
پالاز موکت با بافت نرم و استاندارد خود جایگزین عالی برای فرش محسوب می شود. تار و پود آن به صورتی طراحی شده که به راحتی...