برچسب: میزبانی: خرابی دوچرخه، مانع از نتیجه گیری در المپیک شد

سایر رشته ها ورزشی

میزبانی مسابقات آسیایی اسلالوم را در سر می پرورانم

رودکسو
رئیس کمیته اسلالوم قایقرانی گفت: استقبال قایقرانان از مسابقات قهرمان کشوری ما را نیز شوکه کرد و به میزبانی مسابقات آسیایی اسلالوم فکر می کنم....