برچسب: نابغۀ 12 ساله از دانشگاه برجسته کانادا بورسيه گرفت + عکس