برچسب: نخست وزیر ترکیه:امریکا بین گولن و مردم ترکیه را انتخاب کند

۱۰ شغلی که نیاز به مدرک تحصیلی ندارند

رودکسو
به گزارش ۹صبح، در دنیای کسب و کار شغل هایی وجود دارد که برای استخدام شدن در آن شغل نیاز به مدرک تحصیلی نیست و ...