برچسب: نصیر ملکی جو

تفریحی و سرگرمی سینما و تئاتر

نمایش کرگدن در ایرانشهر

رودکسو
نمایش کرگدن در سالن استاد ناظرزاده کرمانی ایرانشهر اجرا می شود. به گزارش اتاق خبر، نمایش کرگدن در سالن استاد ناظرزاده کرمانی ایرانشهر اجرا می شود که
آخرین اخبار فرهنگی هنری

اجرای نمایش کرگدن

رودکسو
اجرای نمایش کرگدن منبع : مهرنیوز