برچسب: نماز جمعه‌ای که آیت‌الله طالقانی مجاهدین را «جوجه کمونیست» نامید /نقش غرضی در دستگیری مجتبی طالقانی

کیهان همچنان مدافع عذرخواهی سعید مرتضوی بخاطر ماجرای کهریزک: اقدام او شایسته بود

رودکسو
کیهان همچنان مدافع عذرخواهی سعید مرتضوی بخاطر ماجرای کهریزک: اقدام او شایسته بود سخنگوی فراکسیون موسوم به امید! گفته است؛ «نامه عذرخواهی مرتضوی اعتراف نامه‌ای...