نمایش خانگی

سرگرمی و تفریحکسب و کار

دانلود فیلم

رودکسو
رسانۀ خانگی یا شبکۀ نمایش خانگی یا ویدئو رسانه به ناشر فیلم ویدئویی یا سریال گفته می‌شود. یک رسانۀ خانگی ممکن است توزیع یک فیلم...