برچسب: نکاتی برای نرم کردن مردان

فال روزانه چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۵

رودکسو
فال روزانه شما چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ فال روزانه ۲۴-۰۶-۹۵ متولد فروردین : ممکن است شما شروع به نشان دادن کارهایی کرده باشید که می‌توانید...

فال روزانه دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۵

رودکسو
فال روزانه شما دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۵ فال روزانه ۰۱-۰۶-۹۵ متولد فروردین : امروز اگر شما به میزان توانایی‌تان توجه نکنید گرفتار مشکلی جدی خواهید...

فال روزانه جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵

رودکسو
فال روزانه شما جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ فال روزانه ۲۲-۰۵-۹۵ متولد فروردین : شما امرو تقریباً برای تفریح کردن وشاد بودن آامدگی دارید، امما اشتیاق...

فال روزانه جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵

رودکسو
فال روزانه شما جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ فال روزانه ۱۵-۰۵-۹۵ متولد فروردین : شما آخر هفته را با آرامش سپری کرده اید. با وجود اینکه...

فال روزانه پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵

رودکسو
فال روزانه شما پنجشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵ فال روزانه ۰۷-۰۵-۹۵ متولد فروردین : ممکن است شما فکر کنید که در روزهای آینده یکی از اطرافیان...

فال روزانه چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵

رودکسو
فال روزانه شما چهارشنبه ۹ تیر ۱۳۹۵ فال روزانه ۰۹-۰۴-۹۵ متولد فروردین : امروز صبور بودن در محیط کاری تبدیل به مقوله پر اهمیتی شده...

فال روزانه چهارشنبه ۲ تیر ۱۳۹۵

رودکسو
فال روزانه شما چهارشنبه ۲ تیر ۱۳۹۵ فال روزانه ۰۲-۰۴-۹۵ متولد فروردین : اگرچه شما هنوز برای افرادی که دوستشان دارید ارزش قائل هستید ولی...

فال روزانه سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵

رودکسو
فال روزانه شما سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ فال روزانه ۲۵-۰۳-۹۵ متولد فروردین : هم اکنون ساده‌ترین شیوه برای شما این است که سعی کنید...

فال روزانه یکشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵

رودکسو
فال روزانه شما یکشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵ فال روزانه ۰۹-۰۳-۹۵ متولد فروردین : شما به خاطر عدم تواناییتان در تعادل برقرار کردن بین مسئولیتها و...

فال روزانه پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

رودکسو
فال روزانه شما پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ فال روزانه ۰۹-۰۲-۹۵ متولد فروردین : ممکن است شما مطمئن نباشید که آیا عوض کردن شغلتان واقعاً ایده...