برچسب: هادی خانیکی: رياست مجلس جاي بده و بستان‌ پشت پرده نيست / راي آورده‌ها و راي نياورده‌ها را ببينيد تا متوجه پيام جامعه بشويد

کارگران مشغول اعتراض اند

رودکسو
به گزارش ۹صبح به نقل از هفته نامه چلچراغ – مریم عربی: جانشان به لبشان رسیده و دیگر هیچ چیز برایشان مهم نیست. در یک...