هارد دیسک

علم وفناوری

معرفی برخی لوازم کامپیوتر مهم برای خرید

رودکسو
کامپیوتر میخواهیم به معرفی برخی لوازم کامپیوتر بپردازیم. اول از همه با خود دستگاه آشنا شویم. کامپیوتر یک دستگاه الکترونیکی است که تحت کنترل دستورالعمل‌های...
علم وفناوریکسب و کار

نکات خرید لوازم کامپیوتر هنگام انتخاب

رودکسو
نکات خرید لوازم کامپیوتر هنگام خرید لوازم کامپیوتر بایستی به یک سری نکات مهم توجه کرد که به آن ها نکات خرید لوازم کامپیوتر می...