هدف از توانبخشی

پزشکی و سلامتکسب و کار

توانبخشی سکته مغزی در کلینیک توانبخشی تبسم

رودکسو
توانبخشی سکته مغزی یکی از مهم‌ترین مراحل در بهبودی بیمارانی است که از این بیماری رنج می‌برند. سکته مغزی زمانی رخ می‌دهد که جریان خون...