برچسب: همزبان شدن مفتي موريتاني با وهابي‌ها در خطبه عيد