برچسب: وزارت نيرو

آخرین اخبار اقتصادی

ضرورت تعامل دولت با بهره‌برداران برای رفع بحران آب

رودکسو
به گفته معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا باید میزان استفاده از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی را به حد اعتدال برسانیم و...