برچسب: وقتي كه مديربانكي از خبرنگار سوال ميپرسد؟

آشپزی و تغذیه

راگوی لوبیا سفید با کوفته قلقلی

رودکسو
لوبیا را از شب قبل در آب سرد بخیسانید. نان را هم یک روز قبل تهیه کنید تا کمی بیات شود. راگوی لوبیا سفید با...
آشپزی و تغذیه

کیک فندقی

رودکسو
نوارهای (خمیر) روی شیرینی را بلند ببرید و بصورت شبکه ای / پنجره ای روی مارملاد بچینید. میتوانید هر مارملادی که در دسترس دارید را،...
آشپزی و تغذیه

سوفله کلم برگ

رودکسو
انتخاب نوع پنیر به ذائقه خودتان بستگی دارد. اما بهترینش پنیری است که بیشتر مزه داشته باشد، مانند پارمزان، گودا و بلوچیز. اما بخاطر داشته...