برچسب: وکیل خانواده کیارستمی: اگر قصور پزشکی منجر به فوت کیارستمی شده باشد؛ قتل غیرعمد خواهد بود

۱۰ جمله الهام بخش برای کارآفرینان

رودکسو
به گزارش ۹صبح به نقل از دی جی فارسی،پس بهتر است از ایده ها و الهامات کارآفرینان بزرگ درس بگیریم. سعی کنید یکی از ده...