ویزای کاری کانادا

کسب و کار

چرا ویزای تحصیلی، کاری یا توریستی کانادا رد می‌شود؟

رودکسو
کانادا به عنوان یکی از کشورهایی با سطح زندگی بالا و فرصت‌های اقتصادی و تحصیلی فراوان، مقصد بسیاری از افرادی است که به دنبال تحصیل،...