برچسب: پایان مسابقات سنگنوردی مونیخ/ جای خالی نمایندگان ایران روی سکوهای جهانی

سایر رشته ها ورزشی

علایم قلبی در کوهنوردان مسئله ای که جدی گرفته نمی شود

رودکسو
کوهنوردان هر گونه علامتی را به صورت درد یا فشار یا هر گونه حس مبهم و بدی را در سینه، پشت یا شکم جدی بگیرند...