پردازنده

علم وفناوری

معرفی 4 راه کار اساسی برای تشخیص تعداد هسته‌های پردازنده در لپ تاپ و کامپیوتر برای تمامی کاربران

رودکسو
تشخیص تعداد هسته‌های پردازنده در لپ تاپ و کامپیوتر و آشنایی با آنها در هنگام خرید به شدت کاربردی و مفید است. شما می‌توانید بر...
علم وفناوریکسب و کار

نکات خرید لوازم کامپیوتر هنگام انتخاب

رودکسو
نکات خرید لوازم کامپیوتر هنگام خرید لوازم کامپیوتر بایستی به یک سری نکات مهم توجه کرد که به آن ها نکات خرید لوازم کامپیوتر می...
علم وفناوریکسب و کار

عامل اصلی تعیین کننده قیمت کامپیوتر هنگام خرید

رودکسو
عامل اصلی تعیین کننده قیمت کامپیوتر هنگام خرید کامپیوتری تعدادی از قطعات عامل اصلی تعیین کننده قیمت کامپیوتر هستند. این قطعات اجزای اصلی کامپیوتر را...