برچسب: پوتين: به توافق با امريکا درباره سوريه نزديک شده ايم