برچسب: پوریا: سلام قیمت قطعات زیر را میخواستم همچنین با کرایه حمل به شهرستان(بندر ماهشهر -خوزس…

تفریحی و سرگرمی خودرو

فیس لیفتی از کیا KX3

رودکسو
کیا KX3 به طور خاص برای بازار چین و دیگر بازارهای آسیایی با کیفیتی بسیار خوب ساخته شده است، حال کیا به تازگی در نمایشگاه...