برچسب: پيشنهاد مالي چين به ايران براي ساخت نيروگاه هسته اي/ آمادگي ايران براي خريد راکتورهاي هسته‌اي از ژاپن