کارآفرین

کسب و کار

مفهوم ایده در کارآفرینی را به زبان ساده بیان کنید

رودکسو
مفهوم ایده در کارآفرینی را به زبان ساده بیان کنید قبل از اینکه بخواهیم به موضوع مفهوم ایده در کارآفرینی بپردازیم، لازم است تا ابتداً...
کسب و کار

مدل ذهنی کارآفرینان چگونه است؟

رودکسو
مدل ذهنی کارآفرینان چگونه است؟ کارآفرینان، قشر خاص و خلاقی هستند که تفاوت‌های بارزی در رفتار، کردار و پندار خود با دیگر اقشار جامعه دارند....
کسب و کار

مهارت‌های مورد نیاز برای کارآفرینی

رودکسو
 مهارت‌های مورد نیاز برای کارآفرینی کارآفرینی نیز مانند سایر کارهایی که یک انسان می‌تواند انجام دهد، نیازمند دانش و کسب مهارت‌هایی است که آن‌ها را...
کسب و کار

استراتژی کارآفرینی عاملی برای موفقیت

رودکسو
استراتژی کارآفرینی عاملی برای موفقیت قبل از اینکه به استراتژی کارآفرینی بپردازیم، لازم است که نکاتی را در رابطه با کارآفرینی بدانیم. برای اینکه بتوانیم...