کاربرد ساندویچ پانل

کسب و کار

انواع کاربرد ساندویچ پانل ضد حریق تولید 1401

رودکسو
ساندویچ پانل به مصالحی گفته می‌شود که به صورت ساندویچ (لایه‌ای) تولید می‌شود و لایه‌های بیرونی از جنس ورق فلزی است و همچنین دارای یک...