کاشت ابرو

کسب و کار

با وجود کاشت ابرو چرا فیبروز می کنید؟

رودکسو
ابروها تأثیر زیادی در زیبایی و جوان به نظر رسیدن چهره دارند. اگر در صحت این عبارت تردیدی دارید کافی است تصاویر مشاهیر را در دهه‌هایی...
کسب و کار

رنگ ابرو بعد از کاشت

رودکسو
آیا امکان رنگ ابرو بعد از کاشت وجود دارد؟ رنگ‌ها دارای ترکیبات شیمیایی مختلفی می‌باشند و چنانچه زودتر از موعد مقرر از رنگ ابرو استفاده...