برچسب: کانسپت جدید کامیون های Volvo با کاهش ۳۰ درصدی مصرف سوخت