برچسب: کاپ آسيايي هندوستان ؛ رکابزنان ايران طلايي شدند