برچسب: کسب عنوان دستگاه برگزيده جشنواره شهيد رجايي توسط ‏شرکت آب و فاضلاب روستايي استان آذربايجان شرقي