کسب و کار در کانادا

کسب و کار

خرید شرکت و بیزنس در کانادا

رودکسو
خرید بیزینس در کانادا یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری در این کشور است. شهروندان کانادایی و یا غیر کانادایی می‌توانند در این کشور بیزینس خریداری کنند و از بازار...