کمپرسور

کسب و کار

 0 تا 100 عیب یابی کمپرسور اسکرو

رودکسو
یکی از بهترین کمپرسورهای مورد استفاده در صنایع مختلف، کمپرسور اسکرو است. این دستگاه از طراحی نسبتا پیچیده‌ ای بهره برده و طول عمر زیادی...