کمپین بلک فرایدی

کسب و کار

با تاریخچه بلک فرایدی و نمونه های موفق آن در ایران و جهان بیشتر آشنا شوید

رودکسو
حراج جمعه سیاه یا بلک فرایدی یک رویداد تجاری جهانی است که در ماه نوامبر برگزار می‌شود و بیزینس‌ها  و کسب و کارها برای فروش، کمپین‌های تبلیغاتی...