برچسب: گستاخي مفتي موريتاني عليه ايران؛ احمد ولد المرابط ادعاهاي مفتي هاي وهابي سعودي را تکرار کرد