برچسب: ۱۴۰۰ متر سقوط در ۳۰ ثانیه؛ موشک نبود، دوربین بود!

۱۰ شغلی که نیاز به مدرک تحصیلی ندارند

رودکسو
به گزارش ۹صبح، در دنیای کسب و کار شغل هایی وجود دارد که برای استخدام شدن در آن شغل نیاز به مدرک تحصیلی نیست و ...