برچسب: ۵۷۰ ملاقات رسمی و غیررسمی درباره حادثه منا/در پی واقعه سفارت اخذ وکیل و سفر هیأت‌های مسئول سعودی منتفی شد

ترفندهای استفاده از شبکه های اجتماعی برای استخدام افراد مناسب

رودکسو
به گزارش ۹صبح، به نقل از دیجی فارسی، بلکه نیاز دارند به سوی کارمندان خود بازگردند، کسانی که پژواک معتبری برای جنس کارفرما هستند تا...