برچسب: Ali: با سلام از نمایندگی شرکت سایپا تهیه نمایید سپر عقب ۵۰۰ اصلی ۱

تفریحی و سرگرمی خودرو

فیس لیفتی از کیا KX3

رودکسو
کیا KX3 به طور خاص برای بازار چین و دیگر بازارهای آسیایی با کیفیتی بسیار خوب ساخته شده است، حال کیا به تازگی در نمایشگاه...