برچسب: Ali: با سلام هزینه بستن ایربگ حدود ۱ میلیون تومان با فرمان جدید غربیلک فرمان جدید (با…

تفریحی و سرگرمی خودرو

فیس لیفتی از کیا KX3

رودکسو
کیا KX3 به طور خاص برای بازار چین و دیگر بازارهای آسیایی با کیفیتی بسیار خوب ساخته شده است، حال کیا به تازگی در نمایشگاه...